ผลงานของเรา

โครงการ โครงการ Toyota Sakon Nakhon Airport Showroom
ประเภทงาน โครงสร้าง,สถาปัตยกรรม,งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล
มูลค่างาน 248,000,000 บาท
พื้นที่ใช้สอย พื้นที่ 12,520 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง สกลนคร
ระยะเวลาก่อสร้าง 330 วัน
เจ้าของ บริษัท โตโยต้าสกลนคร จำกัด
โครงการ อาคารสำนักงาน 7 ชั้น
ประเภทงาน โครงสร้าง,สถาปัตยกรรม,งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล
มูลค่างาน 123,000,000 บาท
พื้นที่ใช้สอย พื้นที่ 7,520 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ซอย สุขุมวิท 64
ระยะเวลาก่อสร้าง 365 วัน
เจ้าของ บริษัท DIRECT TRADING จำกัด
สถานะ ก่อสร้างแล้วเสร็จ
โครงการ อาคารสำนักงาน โรงงาน ห้องเย็น อาฟเตอร์ยู
ประเภทงาน โครงสร้าง,สถาปัตยกรรม,งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล
มูลค่างาน 115,000,000 บาท
พื้นที่ใช้สอย พื้นที่ 9,520 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน
เจ้าของ บริษัท อาฟเตอร์ยู จำกัด
โครงการ AFTER YOU HEADOFFICE
ประเภทงาน โครงสร้าง,สถาปัตยกรรม,งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล
มูลค่างาน 85,000,000 บาท
พื้นที่ใช้สอย พื้นที่ 4,565 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ซอยพัฒนาการ 25
ระยะเวลาก่อสร้าง 270 วัน
เจ้าของ บริษัท อาฟเตอร์ยู จำกัด (มหาชน)
โครงการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
ประเภทงาน โครงสร้าง
มูลค่างาน 85,000,000 บาท
พื้นที่ใช้สอย พื้นที่ 5,230 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง นครปฐม
เจ้าของ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
โครงการ WALKING STREET SAMUI AIRPORT อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี
ประเภทงาน โครงสร้าง,สถาปัตยกรรม,งานระบบไฟฟ้า,สุขาภิบาล,ปรับอากาศและตกแต่งภายใน
มูลค่างาน 105,037,132.26 บาท
พื้นที่ใช้สอย 5,200 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง สนามบิน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน
เจ้าของ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด โทร 02-265-5648
โครงการ โชว์รูมรถยนต์และศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิ
ประเภทงาน โครงสร้าง ,สถาปัตยกรรม,งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล,ปรับอากาศ
มูลค่างาน 45,000,000 บาท
พื้นที่ใช้สอย 2,050 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ระยะเวลาก่อสร้าง 200 วัน (20-7-2004 ถึง 10-1-2005)
เจ้าของ บริษัท ทีเอสที มิตซูบิชิ จำกัด โทร 032-368-330
สถานะ ก่อสร้างแล้วเสร็จ
โครงการ อพาร์ทเม้นท์ 4 ชั้น 6 อาคาร
ประเภทงาน โครงสร้าง,สถาปัตยกรรม,งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล,ปรับอากาศ
มูลค่างาน 83,000,000 บาท
พื้นที่ใช้สอย 4,600 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง พุทธมณฑลสาย 4 หน้า ม.ปาริชาติ
ระยะเวลาก่อสร้าง 330 วัน
เจ้าของ บริษัท เอ็น.เอส.เอส. ลีฟวิ่ง จำกัด โทร 02-880-7401
สถานะ ก่อสร้างแล้วเสร็จ
โครงการ โครงการอาคารสำนักงาน โรงงาน โรงอาหาร
ประเภทงาน โครงสร้าง,สถาปัตยกรรม,งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล
มูลค่างาน 45,500,000 บาท
พื้นที่ใช้สอย 2,220 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บางนํ้าจืด สมุทรสาคร
ระยะเวลาก่อสร้าง 270 วัน
เจ้าของ บริษัท สยามซันเทค จำกัด
สถานะ ก่อสร้างแล้วเสร็จ
โครงการ โครงการบ้านพักอาศัย 2 ชั้น
ประเภทงาน โครงสร้าง,สถาปัตยกรรม,งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล,ปรับอากาศ
มูลค่างาน 11,500,000 บาท
พื้นที่ใช้สอย 850 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ซอย ลาดพร้าว 71 เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ระยะเวลาก่อสร้าง 365 วัน
เจ้าของ คุณรุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์ โทร 085-045-556
สถานะ ก่อสร้างแล้วเสร็จ
โครงการ โครงการบ้านพักอาศัย 3 ชั้น ,อาคารเรือนรับรองและเรือนคนใช้
ประเภทงาน โครงสร้าง,สถาปัตยกรรม,งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล,ปรับอากาศ
มูลค่างาน 34,500,000 บาท
พื้นที่ใช้สอย 1,658 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ซอย สมเด็จเจ้าพระยา 12 เขต คลองสาน กรุงเทพฯ
ระยะเวลาก่อสร้าง 365 วัน
เจ้าของ คุณอาจหาญ โภไคศวรรย์ โทร 081-837-3194
สถานะ ก่อสร้างแล้วเสร็จ
โครงการ บ้านอุ่นรัก
ประเภทงาน โครงสร้าง,สถาปัตยกรรม,งานระบบไฟฟ้า,สุขาภิบาล
มูลค่างาน 6,000,000 บาท
พื้นที่ใช้สอย 1,250 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง อ.ลาดหลุมแก้ว
ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน
เจ้าของ มูลนิธิดอกบัว
สถานะ ก่อสร้างแล้วเสร็จ
โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ S11 RETAIL
ประเภทงาน โครงสร้าง
มูลค่างาน 51,000,000 บาท
พื้นที่ใช้สอย พื้นที่ 3,250 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ซอยสุขุมวิท 11
เจ้าของ บริษัท ยูเนี่ยน สแควร์ สุขุมวิท จำกัด
โครงการ สำนักงานใหญ่ บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด
ประเภทงาน โครงสร้าง
มูลค่างาน 187,000,000 บาท
พื้นที่ใช้สอย พื้นที่ 8,125 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ
เจ้าของ บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด
สถานะ กำลังก่อสร้าง
โครงการ Ampol Food Headquarter Office
ประเภทงาน โครงสร้าง
มูลค่างาน 112,350,000 บาท
พื้นที่ใช้สอย พื้นที่ 5,500 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสวนผัก เขตทวีวัฒนา
เจ้าของ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
สถานะ กำลังก่อสร้าง