บริษัท เสาเอกเด็คโคบิลด์ จํากัด

ได้ก่อตั้งขึ้น พ.ศ. 2541 โดยมีนายพิริยะ ดีงาม ดำรงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อประกอบธุรกิจด้านงานก่อสร้างทุกชนิด ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชํานาญ ลักษณะการดําเนินธุรกจของทางบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจด้านงานก่อสร้างแบบครบวงจร คือ

งานออกแบบอาคาร
งานออกแบบอาคาร
งานออกแบบอาคารโดยมีวิศวกรและสถาปนิกผู้ออกแบบเซ็นต์รับรอง
ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
ขออนุญาติปลูกสร้างอาคารในที่ดินา
ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในที่ดินของผู้ว่าจ้าง
งานก่อสร้างอาคาร
งานก่อสร้างอาคาร
งานก่อสร้างอาคารในที่ดินของผู้ว่าจ้าง
รับควบคุมงานก่อสร้าง
รับควบคุมงานก่อสร้าง
รับควบคุมงานก่อสร้าง โดยมีวิศวกรและสถาปนิกควบคุมงานคอยตรวจสอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง

เราสร้างงานของท่านเหมือนงานของเราเอง

“เชื่อมั่นในศักยภาพ เชื่อมั่นในเรา เสาเอก

รับเหมาก่อสร้าง อาคาร สำนักงาน โรงงาน คอนโด

สอบถามข้อมูล

บริษัท เสาเอกเด็คโคบิลด์ จํากัด ได้ดําเนินธุรกิจด้านงานก่อสร้างมาเป็นเวลา 20 ปี โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา ได้ก่อสร้างอาคารต่างๆมากมาย เช่น บ้านพักอาศัย, โชว์รูมรถยนต์, โรงงาน, ร้านค้าอพาร์ทเม้นท์, และงานระบบสาธารณูปโภค เบื้องต้น ในการดําเนินธุรกิจทางบริษัท เสาเอกเด็คโคบิลด์ จํากัด มีนโยบายมุ่งเน้นการทํางานที่มี คุณภาพ มั่นคง แข็งแรง ในราคาที่สมเหตุสมผล

ผลงานของเรา

OUR CLIENTS